Het verschil tussen het oude en het nieuwe energielabelsysteem

Als huiseigenaar of huurder ben je misschien bekend met het energielabel van je woning. Sinds 1 januari 2021 is er een nieuw energielabelsysteem van kracht dat beter aansluit op de huidige energieprestaties van woningen. Maar wat zijn precies de verschillen tussen het oude en het nieuwe energielabelsysteem?

Nieuwe bepalingsmethode

Het grootste verschil tussen het oude en het nieuwe energielabelsysteem is de bepalingsmethode. Het oude systeem was gebaseerd op theoretische aannames en standaardwaardes, terwijl het nieuwe systeem rekening houdt met de werkelijke energieprestaties van de woning. Zo wordt er onder andere gekeken naar de isolatie, ventilatie en verwarming van de woning.

Schaalverdeling

Een ander verschil tussen het oude en het nieuwe energielabelsysteem is de schaalverdeling. Het oude systeem liep van A++ tot en met G, terwijl het nieuwe systeem loopt van A tot en met G. Hierdoor lijkt het alsof een woning met energielabel C in het nieuwe systeem lager scoort dan een woning met energielabel C in het oude systeem. In werkelijkheid zijn de eisen voor het energielabel in het nieuwe systeem strenger.

Registratie

Een derde verschil tussen het oude en het nieuwe energielabelsysteem is de registratie. Het oude systeem kon nog op basis van een online vragenlijst worden opgesteld, terwijl het nieuwe systeem een fysieke opname van de woning vereist door een gecertificeerde adviseur. De registratiekosten voor het nieuwe systeem zijn hierdoor hoger.

Geldigheid

Tot slot is er een verschil in de geldigheid van het energielabel. Het oude energielabel was 10 jaar geldig, terwijl het nieuwe energielabel 10 jaar geldig is zonder tussentijdse wijzigingen. Bij tussentijdse wijzigingen, zoals bijvoorbeeld bij een verbouwing, moet een nieuw energielabel worden aangevraagd.

Kortom, het nieuwe energielabelsysteem is gebaseerd op een realistischer bepalingsmethode en heeft een strengere schaalverdeling dan het oude systeem. Daarnaast vereist het nieuwe systeem een fysieke opname van de woning door een gecertificeerde adviseur en zijn de registratiekosten hoger. Het energielabel is geldig voor 10 jaar zonder tussentijdse wijzigingen. Let dus goed op welk energielabelsysteem van toepassing is op jouw woning.