Isolatiesubsidie SEEH is samengevoegd met ISDE

Je kunt vaak subsidie ontvangen voor de aanschaf van energiebesparende maatregelen. Alleen soms komt het voor dat de subsidiepotjes veranderen. De Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH), is sinds 1 januari 2021 samengevoegd met de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE). Wat betekent dit voor jou als woningeigenaar?

Wat was de SEEH-regeling?

In 2019 was de Subsidieregeling Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) opgericht. Deze subsidie dekte gemiddeld twintig procent van de aanschafkosten van isolerende maatregelen.
Hierbij was er de voorwaarde dat er pas bij twee verschillende isolerende maatregelen subsidie werd toegekend. De SEEH-regeling liep tot en met 31 december 2020. Vanaf 1 januari 2021 is deze overgegaan in de ISDE-regeling.

ISDE-regeling is sinds de start van 2021 aangepast

De ISDE bestond al voor 1 januari 2021. Deze is dus niet nieuw. Wat er is veranderd, is dat de SEEH-regeling vanaf toen opgegaan is in de ISDE-regeling. Voorheen konden woningeigenaren door de ISDE-regeling alleen subsidie ontvangen voor duurzame verwarming, zoals een warmtepomp of de aanschaf van zonnepanelen. Vanaf de start van 2021 is er ook beschikking gemaakt voor isolatie en het aansluiten op het warmtenet.

Waar is de nieuwe ISDE-regeling voor bedoeld?

Bij de vernieuwde ISDE-regeling wordt er onderscheid gemaakt in twee doelgroepen: woningeigenaren en zakelijke partijen. De subsidieregeling is bedoeld voor drie categorieën:

 • Productie duurzame energie
 • Energiebesparing
 • Aansluiting op het warmtenet

Hieronder vind je alle projecten die vallen onder de ISDE-regeling:

 • Aansluiten op warmtenet
 • Isolatie (geldt alleen voor woningeigenaren)
 • Warmtepompen
 • Windturbines (geldt alleen voor zakelijke gebruikers)
 • Zonneboiler
 • Zonnepanelen (geldt alleen voor zakelijke gebruikers)

De subsidie die je kon krijgen voor pelletkachels en biomassaketels is per 1 januari 2020 al komen te vervallen.

Wanneer kom ik in aanmerking voor de nieuwe ISDE-regeling?

Om in aanmerking te komen met de ISDE-regeling moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Elke maatregel heeft weer zijn eigen voorwaarden. Hieronder vind je een aantal belangrijke voorwaarden. Wil je de specifieke voorwaarden zien per maatregel? Ga dan naar onze ISDE-pagina.

Belangrijke voorwaarden:

 • De maatregelen moeten zijn geïnstalleerd na 30 juni 2020.
 • De woning moet vóór juni 2018 gebouwd zijn. Vanaf die periode zijn bouwbedrijven namelijk al verplicht om woningen aardgasvrij op te leveren.
 • De plaatsing van de maatregelen moet worden uitgevoerd door een installateur. Er is geen subsidie voor doe-het-zelvers.
 • De subsidie wordt alleen verleend als er niet al eens eerder subsidie via de ISDE-regeling is aangevraagd voor de specifieke woning (bijvoorbeeld tijdens de bouw).

Hoe vol is het ‘subsidiepotje’ nog en tot wanneer is de regeling beschikbaar?

De subsidieregeling is op 1 januari 2016 ingegaan en loopt tot en met het einde van 2030. Voor isolatiemaatregelen, warmtenet-aansluitingen, warmtepompen en zonneboilers is er voor het jaar 2021 in totaal €124 miljoen beschikbaar gesteld.

Hoeveel subsidie kan ik krijgen voor mijn woning?

De hoogte van de subsidie hangt af van het soort product en het vermogen van het product.

Productie duurzame energie:
Voor een warmtepomp tot en met 1kW ontvang je €1.100,-. Bij iedere extra kW aan vermogen neemt het bedrag toe met €100,-. Bij de ISDE-regeling geldt: hoe hoger het vermogen van de warmtepomp is, hoe meer subsidie je ontvangt.

Energiebesparing:
• Voor twee of meer isolerende maatregelen wordt gemiddeld 20 procent van de aanschafprijs gedekt door de ISDE-regeling.
• Bij isolatie wordt de nadruk gelegd op het minimale en maximale aantal vierkante meter dat geïsoleerd wordt. Onder de minimale oppervlakte wordt geen subsidie verstrekt, boven de maximale oppervlakte wordt geen additionele subsidie verstrekt.
• Het minimale vierkante meters verschilt per maatregel. Kijk daarvoor bij onze subsidiechecker.

Aansluiting op het warmtenet:
Nadat je woning is afgesloten van het gasnet, de gasmeter verwijderd is en er een overeenkomst is gemaakt met een warmteleverancier, ontvang je een vast bedrag van €3.325,- aan subsidie.

Let op: voor zakelijke aanvragers gelden andere bedragen.

Hoe gaat de aanvraag voor een subsidie uit de ISDE-regeling?

Voor het aanvragen van subsidie dien je in te loggen bij mijn.rvo.nl. Je kunt inloggen via een geldig DigiD of via E-herkenning (E-herkenning is voor zakelijke aanvraag).

Tips voor het soepel en snel laten verlopen van jouw subsidieaanvraag:

 • Vermeld de meldcode van de aangeschafte producten
 • Maak foto’s tijdens de uitvoering van de maatregelen of vraag een installateur om dat te doen. Hier wordt namelijk om gevraagd.
 • Vermeld de volledige investeringen en voeg de facturen toe als bijlage

Bereken hoeveel subsidie jij kan krijgen voor jouw project

Wij hebben een financiële rekentool beschikbaar gesteld zodat je een indicatie kan krijgen van de mogelijke subsidie. Aan de hand van van deze tool ontdek je binnen een minuut hoeveel subsidie je kan verwachten. Alle maatregelen die vallen onder de ISDE regeling zijn er in terug te vinden.

Let op: aan de berekening kunnen geen rechten worden ontleend.