Je hebt zonnepanelen, hoe doe je dan belastingaangifte?

Als je als particulier zonnepanelen koopt, kun je de btw op aanschaf en installatie (21 procent) terugvragen van de Belastingdienst. Bij een standaardpakket van 10 zonnepanelen (3.000 wattpiek) voor € 4.700 levert dit € 760 op. Wanneer je zonnepanelen op je dak legt, word je in feite een mini-energiebedrijfje, en daarmee ‘ondernemer’. Dat heeft als voordeel dat je de btw die je voor de zonnepanelen betaald hebt, kunt terugvragen. Dit doe je met een btw-aangifte. Met het stappenplan kun je dit prima zelf regelen.

Zonnepanelen bij dak integratie

Zijn jouw zonnepanelen meteen ook dakbedekking (dit noemen we geïntegreerde zonnepanelen)? Dan mag je slechts een deel van de btw terugvragen. Dat komt doordat dat deze geïntegreerde zonnepanelen naast de functie voor het opwekken van elektriciteit ook een functie als dakbedekking hebben. Voor die laatste functie heb je geen recht op btw-aftrek. Daarom is er voor geïntegreerde zonnepanelen een andere tabel voor het bedrag dat je bij vraag 1a (forfait) van je btw-aangifte moet invullen.

BTW-aangifte

Stap 1

Aanmelden bij de belastingdienst

Om de btw terug te krijgen, moet je je als ondernemer aanmelden bij de Belastingdienst. Dit doe je met het formulier Opgaaf zonnepaneelhouders, dat op de site van de Belastingdienst staat. Je kunt het formulier uitprinten, invullen en opsturen naar de Belastingdienst.

In vak 1 vul je jouw gegevens in: je naam, het adres waar de zonnepanelen zijn geplaatst, je telefoonnummer, je Burgerservicenummer en de factuurdatum.

Bij vak 2a vul je het correspondentieadres voor de btw in (dat kan een ander adres zijn).

In vakje 2b kruis je aan of je wilt meedoen aan de kleine ondernemersregeling (KOR). Deelname aan de KOR heeft als voordeel dat je maar 1 (soms 2) keer btw-aangifte hoeft te doen. Het nadeel is dat je daarna 3 jaar lang geen btw meer kunt terugvragen (bijvoorbeeld als je extra panelen koopt, maar ook als je een eigen bedrijfje begint).

Daarna onderteken je het formulier.

Stap 2

Reactie Belastingdienst afwachten

Na de ontvangst van jouw formulier stuurt de Belastingdienst binnen 10 werkdagen een brief ‘Vaststelling belastingplicht’. In die brief staat dat je als ondernemer bent geregistreerd en je btw-nummer (omzetbelastingnummer). Daarnaast krijg je nog een brief met je inloggegevens voor de digitale aangifte.

Heb je na enkele weken nog geen brief of inloggegevens ontvangen? Bel dan de Belastingdienst (0800-0543) om te vragen wat er aan de hand is. Als je namelijk niet op tijd aangifte doet, kun je een boete krijgen.

Let op: waarschijnlijk moet je digitaal aangifte doen, maar het kán zijn dat je een papieren aangiftebiljet ontvangt via de post. Vul die papieren aangifte dan in en stuur hem op tijd terug met de post.

Stap 3

Rekeningnummer doorgeven

Je moet aan de Belastingdienst het rekeningnummer doorgeven waarop de btw uitbetaald kan worden. Dat moet óók als de Belastingdienst al een rekeningnummer van je heeft voor de inkomstenbelasting of toeslagen! Je kunt het rekeningnummer online doorgeven op de site van de Belastingdienst. Doe dit voor je aan stap 3 begint (dus voordat je de btw-aangifte doet), dan gaat de uitbetaling sneller. Handig om te weten: heb je géén boekhouder of andere contactpersoon? Vul bij ‘contactpersoon’ dan je eigen gegevens in. En bij ‘subnummer’ vul je de 2 cijfers na de B van jouw omzetbelastingnummer in.

Stap 4

Btw- aangifte doen

Waarschijnlijk krijg je van de Belastingdienst een digitale aangifte. Heb je de brief en inloggevens ontvangen? Dan ben je klaar om btw-aangifte te doen. Het bedrag dat je terugkrijgt, is de btw die je betaald hebt min een vast bedrag (dat noemen we het forfait).

Hoe vul je het formulier in?

Je hoeft alleen de rubrieken 1 en 5 in te vullen. Bij rubriek 2, 3 en 4 vul je niets in (in de digitale aangifte klik je op ‘Akkoord’).

Bij vraag 1a vul je bij ‘Bedrag waarover omzetbelasting wordt berekend’ het cijfer ‘0’ in. Bij ‘omzetbelasting’ vul je het forfait in dat hoort bij het opwekvermogen van jouw zonnepanelen. Dit forfait vind je in de tabel hieronder. Bijvoorbeeld: voor een systeem van 3.000 Wattpiek (10 zonnepanelen) is het forfait € 60. Let op: deze tabel geldt voor zonnepanelen die op het dak liggen of staan (dit komt het meest voor).

Er is een aparte tabel voor zonnepanelen die in het dak zijn geïntegreerd (komt weinig voor).

Bij vraag 5a vul je dit forfait nogmaals in (bij de online aangifte wordt dit bedrag automatisch ingevuld). Bij 5b vul je de btw in die je hebt betaald voor de aankoop en installatie. Dit bedrag staat op de factuur. Voor een systeem van 3.000 Wattpiek zal dit ongeveer € 820 zijn. Bij vraag 5c en 5e vul je het verschil tussen de bedragen in (in dit voorbeeld € 760). Vraag 5d laat je leeg.