Mijlpaal Europese Unie!

De Europese Unie heeft afgelopen jaar meer duurzame stroom opgewekt dan fossiele. Dit blijkt uit een analyse van onderzoeksorganisaties Agora Energiewende en Ember. Duurzame stroom had vorig jaar een aandeel van 38%. Daartegenover stond fossiele stroom met een aandeel van 37%. Kernenergie was goed voor de resterende 25%.

Volgens het rapport heeft de corona crisis beperkte invloed gehad op deze ontwikkelingen. Als de totale vraag van stroom vorig jaar niet zo sterk was teruggelopen, was de trend richting duurzame energiebronnen nog sterker geweest. Het gebruik van zonne- en windenergie liep op naar een kleine 20%, terwijl het gebruik van kolen nog maar net boven de 10% kwam.

Daarnaast werd biomassa ook meegerekend als duurzame energie. Toch twijfelen sommige experts over hoe duurzaam deze vorm van energie is. De onderzoekers spreken van een mijlpaal in de Europese energietransitie. Echter wijzen ze er wel op dat de transitie niet snel genoeg gaat om het CO2-reductiedoel in 2030 en klimaatneutraliteit in 2050 te behalen.

Nederland loopt in op achterstand

Van de afzonderlijke lidstaten behaalt Denemarken het grootste aandeel elektriciteit uit wind- en zonne-energie: 61%. Daartegenover staan Slowakije en Tsjechië onderaan waarbij de 5% nog niet eens wordt behaald.

Nederland wordt in de analyse als een van de grote stijgers genoemd. Het aandeel wind- en zonne-energie was hier jarenlang aan de lage kant, maar nam vorig jaar met maar liefst 40% toe. Dit kwam bijna tot het Europese gemiddelde. Ondanks deze positieve ontwikkelingen blijft

Nederland een van de landen met een relatief groot aandeel in fossiele energie. Dit komt mede doordat – in tegenstelling tot sommige andere EU-lidstaten – kernenergie vrijwel geen aandeel heeft.