Mogen zonnepanelen op mijn dak?

Voor het plaatsen van zonnepanelen heb je geen vergunning nodig, als je je aan de regels houdt. Voor monumenten en beschermde stads- of dorpsgezichten is wel een vergunning nodig. Zie informatie hierover van de Rijksoverheid.