Welke eisen en regels gelden voor een energieleveringsvergunning?

Voor een leveringsvergunning van de Autoriteit Consument & Markt gelden de volgende eisen en regels:
Betrouwbare levering
Om een ​​vergunning te krijgen, moeten leveranciers zorgen voor een betrouwbare energievoorziening. Dit wordt gedaan door te bewijzen dat het bedrijf over de nodige organisatorische, financiële en technische kwaliteiten beschikt. Als het bedrijf niet betrouwbaar kan leveren, kan ACM besluiten de licentie in te trekken.

 • Regels voor leveringszekerheid
  Energieleveranciers zijn verplicht ervoor te zorgen dat zij voldoen aan de regels om de veiligheid van hun voorziening te waarborgen.
 • Leveringsplicht
  Energieleveranciers zijn verplicht om iedereen die daarom vraagt ​​elektriciteit en aardgas te leveren. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen.
 • Redelijke tarieven en voorwaarden
  Energieleveranciers moeten energie leveren tegen redelijke tarieven en voorwaarden. Deze tarieven en voorwaarden worden bewaakt door ACM. Wijzigingen in tarieven en voorwaarden dienen te worden gemeld aan de toezichthouder.
 • Modelcontract
  Energieleveranciers zijn verplicht om klanten modelcontracten te verstrekken. Het modelcontract is een contract met variabele rente en een onzekere contractduur.
 • Behandeling klachten
  Energieleveranciers moeten zorgen voor klachtenprocedures. De klant moet over de service kunnen klagen.
 • Stroometiket
  Energieleveranciers zijn verplicht om klanten informatie te verstrekken over de bron van de geleverde elektriciteit en de kwaliteit van het milieu. De klant moet deze gegevens kunnen vergelijken met gegevens van andere leveranciers. Deze informatie moet jaarlijks met de factuur worden meegestuurd.
 • Verkopen aan consumenten
  Bij de verkoop van energiecontracten aan consumenten maken energieleveranciers zich niet alleen zorgen over energieregelgeving. De algemene verkoopregels voor consumenten moeten ook in acht worden genomen. Je moet er bijvoorbeeld voor zorgen dat klanten weloverwogen keuzes maken. Leveranciers moeten consumenten informeren of zij recht hebben op een bedenktijd.