Wordt de echtheid van groene stroom gecontroleerd?

Ja, de overheid controleert de stroometiketten ieder jaar.