WWS punten energielabel En wat zijn de veranderingen in 2023 en 2024

Wat zijn WWS-punten?
Meer informatie
  • WWS-punten
  • Puntensysteem
  • Energielabels
EP-adivseur controleert het energielabel
Nieuwbouwwoning afgemaakt

WWS-punten energielabel: woningwaarderingsstelsel

Het WWS-puntensysteem, dat door de Huurcommissie in het leven is geroepen, is een instrument van onschatbare waarde voor zowel huurders als verhuurders. Verhuurders kunnen dit systeem gebruiken als een sjabloon om passende huurprijzen vast te stellen, terwijl huurders ongerechtvaardigde verhogingen kunnen aanvechten of zelfs een verlaging van hun betalingen kunnen nastreven. Met een eenvoudige berekening van de punten die worden toegekend op basis van de kenmerken van de woning, kunnen beide partijen nauwkeurig nagaan wat financieel zinvol is.

EP-adivseur controleert het energielabel

Hoe werkt de puntentelling?

De score die uw woning krijgt, hangt af van de ligging, de kenmerken en of het een zelfstandige woning is of niet. Zelfstandige woningen krijgen punten afhankelijk van hun energielabel, terwijl niet-zelfstandige woningen zoals studentenkamers dit onderscheid niet krijgen. Om te weten te komen hoeveel punten uw specifieke woning krijgt, gebruikt u gewoon de website van de Huurcommissie om uw eigen woning te beoordelen – u hoeft alleen maar rekening te houden met de omgeving en de voorzieningen. Bij wijze van voorbeeld krijgt u 1 punt voor elke vierkante meter in de woning en ¾ punt voor elke vierkante meter in de garage of schuur. Ook de grootte van de terrassen of balkons, het niveau van de sanitaire voorzieningen en de volledigheid van het keukengerei worden in aanmerking genomen.

Daarnaast kijkt men naar de WOZ-waarde van jouw woning en is het energielabel erg belangrijk. Hoe beter jouw energielabel, of te wel hoe duurzamer jouw woning is ingericht, hoe meer punten je verdient. Denk bijvoorbeeld aan de installatie van zonnepanelen of het aanschaffen van een thuisbatterij. Tot slot ontvang je extra punten wanneer jouw woning bestempeld wordt als beschermd monument.

Puntentelling per 1 januari 2023

Voor woningen met een oppervlakte > 40m2 geldt de volgende puntentelling

Energielabel Eengezinswoning Meergezinswoning
A++ 44 40
A+ 40 36
A 36 32
B 32 28
C 22 15
D 14 11
E 8 5
F 8 1
G -0 -0

Voor woningen met een oppervlakte < 25m2 geldt de volgende puntentelling:

Energielabel Eengezinswoning Meergezinswoning
A++ 52 48
A+ 48 44
A 44 40
B 40 36
C 36 32
D 32 28
E 22 15
F 4 1
G -0 -0

WWS-punten energielabel 2024: huurverlaging

Het WWS wordt in 2024 uitgebreid van 141 punten naar circa 187 punten. Dat heeft als gevolg dat woningen waar nu meer dan €1.000 voor wordt gevraagd, terwijl deze op basis van de kwaliteit minder dan 187 punten hebben, bij een nieuw contract in huurprijs naar beneden moeten worden bijgesteld. Het komt er in het bijzonder op neer dat slecht geisoleerde huurwoningen bestraft gaan voor worden voor hun gebreken. Zo is enkelglas in de toekomst een gebrek en moet de verhuurder het glas vervangen door goed isolerend glas. Doet de verhuurder dat niet, dan kun je als huurder om huurverlaging vragen bij de Huurcommissie of de kantonrechter.

Op deze manier krijg je als huurder van een slecht geïsoleerde woning óf betere isolatie óf huurverlaging. En dat is goed nieuws.

Vraag hier je puntentelling aan en krijg je energielabel

Gratis je energielabel aanvragen.